google483b55694c5603d6.html Monotips-amb-aquarel-la | Barcelona | Iris Paris Martín / art visual

Monotips amb aquarel·la sobre paper (55x75cm.) Col·lecció de natures mortes realitzades en l'any 2000.

Utilitzant tècniques mixtes sobre paper, es una sèrie que presenta una pinzellada espontània, fresca i colorista, que es contraposa a l' impressió negra amb monotip que acaba de construir l'obra.

Cap quadre d'aquesta col·lecció està a la venda ni es permeten reproduccions. Aquests quadres ja han sigut adquirits, tan sols són d'exposició.